Anna arvo

TIP Insight

Läpinäkyvämpi, tehokkaampi sekä turvallisempi kuljetusten seurannan palvelukonsepti.

TIP Insight on digitaalinen palvelumme kaluston seurantaan sekä online-toimintoihin, joka
vie tämäntyyppiset palvelut seuraavalle tasolle. Jos haluatte tietää missä vaununne liikkuvat
ja lisäksi teitä kiinnostaa vaunujenne "hyvinvointi", niin siinä tapauksessa TIP Insight auttaa
teitä.

TIP Insight koostuu itse perävaunuun kiinnitettävästä laitteesta, vaihtoehtoisista
lisäsensoreista sekä käyttäjäystävällisestä tietojärjestelmästä.

Toiminnot kattavat aina yksinkertaisesta "Track and Trace" -seurantamahdollisuudesta
erilaisiin maantieteellisiin rajausmahdollisuuksiin sekä kaluston suorituskyvyn optimointiin.
Mukana on myös hälytystoiminnot liittyen jarrujärjestelmiin, ovien lukituksiin,
rengaspaineisiin sekä kylmäkoneen lämpötilan valvontaan.

 

 • Yksinkertainen "Track & Trace" -toiminto perävaunun seurantaan
 • Jarrujen & rengasilmanpaineiden seuranta
 • Kylmäkoneen lämpötilan sekä ovien lukituksen seuranta
 • Helppokäyttöinen, ymmärtävä järjestelmä, jossa on hälytys- sekä personoitava
  raportointitoiminto
 • Mahdollisuus liittää muihin vastaaviin kalustonseuranta- tai telematiikkajärjestelmiin

Klikkaa alta lisätietoa TIP Insight -palvelun eri osiosta.

Lataa TIP Insight -esite tästä.

Anna arvo
Anna arvo
Anna arvo
Anna arvo
Anna arvo
Anna voimassaoleva s-postiosoite
Anna voimassaoleva puh #, max 13 numeroa
Anna arvo

Mikä on FleetConnected?

FleetConnected on nettipohjainen järjestelmä, joka valvoo sekä näyttää reaaliaikaista tietoa
perävaunuistanne. Se mahdollistaa myös molemminpuolisen kanssakäymisen kuljettajan kanssa sekä
näyttää heidän toimiinsa liittyvät tapahtumat. FleetConnected sisältää myös valikoiman
muunneltavia raporttityökaluja avustamaan kalustonne etähallinnassa. Tämä auttaa teitä
varmistamaan, että kalustonne toimii sekä tehokkaasti että turvallisesti.

Käyttöjärjestelmä voidaan helposti integroida jo käytössä olevan ohjelmistonne osaksi, näin voidaan
saavuttaa

TRACK AND TRACE

 • Tämänhetkinen sijainti & ajosuunta
 • Tämänhetkinen sijainti & ajosuunta
  Reittien laskenta, kilometrit, nopeudet & oletettu saapumisaika

TILANNE

 • Liikkeessä tai paikallaan
 • Akselipainot

MAANTIETEELLISET RAJAUKSET

 • Hälytys ajettaessa rajatulle alueelle / sieltä poistuminen
 • Hälytys liittyen aikataulutettuihin saapumisaikoihin

HÄLYTYKSET

 • Nopeudet, voimakkaat jarrutukset
 • Ylikuormaus

RAPORTOINTI

 • Etäisyyspohjainen, toimintotilanne
 • Mukautettava

 

Miksi FleetConneted?

FleetConnected tarjoaa ymmärtävän sekä käyttäjäystävällisen järjestelmän, josta nähdään kalusto
reaaliajassa, analysoinnin työkalut sekä yleisesti se auttaa hallitsemaan kalustoa tehokkaammin.
Toiminnallisuudet vaihtelevat yksinkertaisesta "Track & Trace" -paikkaseurannasta maantieteellisin
rajoituksin aina mahdollisuuteen seurata kaluston tehokkuutta erilaisten hälytysten avulla.

FleetConnected -käyttö?

Intergroimalla FleetConnected perävaunun modeemiin, voit joko kirjautua sisään tai ennakoivasti
vastaanottaa hälytyksiä liittyen kalustosi sijaintiin tai tehokkuuteen.

FleetConnected-Mobile

FleetConnected-Mobilen avulla sinulla on käytössäsi kaikki FleetConnectedin hyödyt kaikilla
mobiililaitteilla. Näin voit olla aina tilanteen tasalla kalustosi suhteen, silloin kun haluat.

Tutustu FleetConnectiin:

Mikä on FleetBeat

FleetBeat on vankkatekoinen telematiikkayksikkö, joka on asennettu perävaunuun ja se tuottaa reaaliaikaisen tiedon sijainnista sekä monipuolisen tiedon jarrujärjestelmän toiminnasta FleetConnect -järjestelmään. Suora yhteys perävaunun EBS-järjestelmään takaa laajan tiedonsaannin kaluston toiminnasta sekä kunnosta.

 

 • Automaattinen tietojen keräys EBS-yksiköstä koskien esim. ajovaukautta, jarrutustapahtumia, vikakoodeja, ISO-kytkentää, akselipainoja jne.

Miksi FleetBeat?

FleetBeat laittaa perävaunusi käytön ykkössijalle! Pääsy reaaliaikaiseen tietoon FleetConnect-järjestelmässä auttaa sinua tekemään oikeita päätöksiä päivittäisen kaluston hallinnoinnin sekä sen käyttöasteen osalta. Jos haluat optimoida perävaunusi huoltoon sekä ylläpitoon kuluvan ajan, voit luottaa siihen, että FleetBeat tarjoaa sinulle tarvittavat työkalut sen hoitamiseen.

Miten FleetBeat toimii?

Reaaliaikaista tietoa on saatavilla FleetConnected-järjestelmästä heti kun FleetBeat-telematiikkayksikkö on asennettu perävaunuun sekä liittetty osaksi ohjelmistoa.

Mikä on FleetBeat-Cooler?

Kuten FleetBeat, FleetBeat-Cooler on vankkatekoinen telematiikkayksikkö, joka on asennettu
perävaunuun. Se tuottaa reaaliaikaisen tiedon sijainnista sekä monipuolisen tiedon jarrujärjestelmän
toiminnasta FleetConnect -järjestelmään. Suora yhteys perävaunun EBS-järjestelmään takaa laajan
tiedonsaannin kaluston toiminnasta sekä kunnosta.

Tämän lisäksi FleetBeat-Cooler mahdollistaa kylmälaitteen etähallinnan, yhteyden laitteen
tietolokiin sekä lisäksi yhteyden ovien asentotunnistimiin (katso DoorPlus).

 

 • Integroitu GPS-moduuli tarkkaan sijaintiraportointiin, liikkeessä/paikalla, nopeus, ajomäärä
 • Automaattinen tietojen keräys EBS-yksiköstä koskien esim. ajovaukautta,
  jarrutustapahtumia, vikakoodeja, ISO-kytkentää, akselipainoja jne
 • Tietoa kerätään reaaliaikaisesti, mutta raportointi tapahtuu ajanjaksokohtaisesti
 • Lämpötilan seurantamahdollisuus
 • Yhteys kylmäkoneeseen / tapahtumalokiin, josta voidaan saada raportit polttoaineen
  määristä, vikakoodeista, koneen käyttötunneistä polttoaineella / sähköllä
 • Tarjoaa ovien lukituksen tunnistintoiminnon

Miksi FleetBeat-Cooler?

FleetBeat-Cooler venyttää perävaunun seurannan rajoja. Se auttaa optimoimaan rahdin sekä
perävaunun turvallisuuden ja kasvattamaan yleistä turvallisuutta maaliikenteessä. Laajin
yhdistettävyys varmistaa toiminnallisen läpinäkyvyyden sekä yksinkertaistaa kaluston hallintaa
kaikissa tilanteissa.

Miten FleetBeat-Cooler toimii?

FleetBeat-Cooler -yksikkö on yleensä asennettu perävaunun EBS-yksikön läheisyyteen. Laite- sekä
ohjelmistoasennuksen jälkeen yksikkö alkaa tuottamaan reaaliaikaista tietoa FleetConnect -
järjestelmään.

Mikä on TyrePlus?

TyrePlus on seuraavan sukupolven rengaspaineen valvontajärjestelmä perävaunuille. Se on varta
vasten suunniteltu vähentämään rengaskustannuksia sekä lisäämään turvallisuutta. TyrePlus
ilmoittaa rengaspaineseurannan lisäksi myös renkaan lämpötilatiedot, joista käy ilmi vuodosta
aiheutuva paineen aleneminen. Tällä tavalla kaluston ylläpito ja käyttöaste paranevat.
Kalustopäälliköt saavat renkaiden tilanneraportteja FleetConnectista, sisältäen myös varoitukset
poikkeamista.

 

 • Rekisteröi yli/alipaineistuksen renkaissa
 • Raportoi minuutin välien, jotta ilmavuodot huomataan ajoissa. Tämä lisää ajoturvallisuutta
 • Rekisteröi lämpötilaa, vähentää "rengasräjähdyksien" todennäköisyyttä
 • Vähentää polttoaineen kulutusta ja rengasrikkoja, sekä lisää renkaan käyttöikää
 • Vähentää hiilijalanjälkeä sekä rengasvarkauksia
 • Auttaa pysymään aikatauluissa

Miksi TyrePlus?

TyrePlus on suunniteltu ylläpitämään rengaspaineet oikealla tasolla ja havaitsemaan, mikäli renkaan
paine alenee hitaasti. Näin maksimoidaan renkaan käyttöikä ja mahdollistetaan renkaiden
korjaaminen rengasvaihdon sijaan. Väärä rengaspaine voi johtaa äkilliseen rengasvaurioon ja
seuraamus on turha matkan katkeaminen.

Miten TyrePlus toimii?

TyrePlus on suunniteltu toimimaan kaikkien kalustotyyppien kanssa. Järjestelmä vastaanottaa
asennetuista sensoreista jatkuvasti päivittyvää tietoa rengaspaineesta. Vanteisiin asennetut TyrePlus -
tunnistimet valvovat sekä arvioivat tietoa koskien renkaan lämpötilaa ja rengaspaineita, lisäten tällä
tavoin luotettavuutta.

TyrePlus toimittaa jatkuvasti tietoa jokaisesta valvotusta renkaasta sekä päivityksiä rengaspaineista
ja lämpötiloista. Nämä toimitetaan kalustopäällikölle. Tämä edesauttaa renkaiden suorituskyvyn
seurantaa.

Kun rengas vaatii tarkastuksen tai vaihdon, TyrePlus toimittaa tiedon suoraan vastuuhenkilölle. Tämä
mahdollistaa nopean ja tehokkaan toimenpiteen suunnittelun.

Mikä on DoorPlus?

DoorPluson on magneettinen ovikytkinjärjestelmä, joka tunnistaa onko ovi auki vai kiinni. Tämä
edistyksellinen lukituksen tunnistusjärjestelmä lähettää "auki/kiinni" arvon/tiedon kaapelia pitkin FleetBeat-Cooleriin. FleetBeat-Cooleriin voi liittää jopa kymmenen sensoria. Oven lukitustila on
nähtävissä FleetConnected-järjestelmästä. Oven lukitustilan muutos näytetään reaaliajassa ja
merkintä jää myös oven käyttöhistoriatietoihin.

 

 • Rekisteröi ovien avaamiset ja sulkemiset, sekä raportoi tämän FleetConnectiin
 • Antaa lisäturvallisuutta arvorahteihin
 • Auttaa varmistamaan, että lämpötila pysyy oikeana
 • Myös tavallisille kaappiyksiköille

Miksi DoorPlus?

DoorPlus tarjoa enemmän kuin vain oven lukituksen antamalla lisäturvaa esimerkiksi ehkäisemällä
lämpötilavaihteluita, jotka johtuvat asiattomasta kylmäkuljeuskaluston ovien avaamisista. Tämän
päivän maailmassa DoorPlus tarjoaa mielenrauhaa tavalla, jota tavallinen munalukko ei pysty
tarjoamaan.

Miten DoorPlus toimii?

Ovikytkin muodostuu kahdesta olennaisesta osasta: katkaisijasta ja magneetista. Edistyksellinen
katkaisinteknologia on asennettu joko lattiaan tai yksikön kattoon, kun taas ovimagneetti on
asennettu yksikön oveen.

Kun magneetti tuodaan lähelle katkaisijaa ja ovi sulkeutuu, järjestelmä aktivoituu ja
telematiikkayksikkö poimii tämän signaalin.

Ovea avattaessa magneetti erkanee katkaisijasta ja järjestelmä vaihtaa asetusta ja reaaliaikainen
FleetBeat-Cooler -telematiikkajärjestelmä poimii tämän signaalin.

Magneettinen ovikytkinjärjestelmä tunnistaa onko ovi auki vai kiinni ja lähettää siitä kertovan viestin
FleetBeat-Cooleriin. FleetConnected -järjestelmässä oven lukitustilan muutos näytetään reaaliajassa
ja merkintä jää myös oven käyttöhistoriatietoihin.

Mikä on DataBridge?

DataBridge on TIP:n API (Application Programming Interface), joka välittää nopeasti tietoja TIP
Insight ja muiden käyttämiesi sovellusten välillä.

Miksi DataBridge?

Nostat tuottavuutta liittämällä jo käyttämäsi sovellukset saumattomasti TIP:n ratkaisuun, jolloin
tarvitset vain yhden käyttöjärjestelmän.

Miten DataBridge toimii?

DataBridge yhdistää kaikki ohjelmistosovelluksen tiedot älykkäiksi rakennuspalikoiksi. Tämä
teknologia mahdollistaa, että ohjelmistopartnerit voivat kerätä kaiken relevantin tiedon
keskustietokannasta, ilman syvällistä teknistä osaamista. Tämän johdosta henkilökuntasi voi
työskennellä sovelluksilla, jotka he tuntevat ja jotka keskustelevat suoraan telematiikkaratkaisun
kanssa.

Mikä TIP Insight on itseasiassa?

TIP Insight on TIP:n tuotevalikoima perustuen telematiikkaan sekä digitaalisiin online-palveluihin, tarkoituksena tuottaa laadukasta käyttäjätietoa asiakkaan kalustosta.

Sisältyykö koulutus hintaan?

Kyllä, kun asennus on tehty, tarjoamme koulutusta. Tämä tapahtuu tyypillisesti online-tapahtumana, FleetConnected -käyttökoulutuksena.

Voiko TIP Insight -tuotteet asentaa jokaiseen perävaunutyyppiin?

Kyllä, ne voidaan asentaa liukupeite-, kaappi-, avo-, kontinkuljetus ja kylmäkuljetus sekä muunlaiseen erikoiskalustoon.

Voinko saada TIP Insight -tuotteet omiin perävaunuihini?

Kyllä, TIP:n omien vaunujen lisäksi ne voidaan asentaa myös teidän omaan kalustoon.

Mikä ero on FleetBeat ja FleetBeat-Coolerin välillä?

FleetBeat-Cooler tarjoaa samat toiminnot kuin FleetBeat, mutta sen lisäksi myös lämpötilan sekä ovisensorien toiminnan seurantaa.

Kuinka usein FleetBeat / FleetBeat Cooler lähettää "ping"-signaalin?

Vaikka tietoa rekisteröidään reaaliajassa, telematiikkayksikkö lähetää tiedot vain tarvittavan toiminnan käytöstä. Kytkettynä (yksikön EBS:än tai kylmälaitteeseen) se lähettää liikkeessä ollessa tietoja joka viides minuutti (jos ei liikkeessä, niin minuutin välien). Jos pitkäaikaispysähdyksissä, se lähettää silloin kerran vuorokaudessa (virran säästämisen vuoksi) ja tekee tämän jopa 125 päivän ajan.

Käykö DoorPlus muihinkin kuin pakastevaunuhin?

Kyllä, vaikkakin se vaatii FleetBeat-Coolerin. DoorPlus voidaan soveltuu myös käytettäväksi kaappiyksiköissä, jolloin saadaan lisäturvaa arvorahtien kuljetukseen.

Voiko TIP Insightiä käyttää yhdessä muiden telematikkajärjestelmien kanssa?

Potenttiaalisesti kyllä, TIP:n API, DataBridge mahdollistaa muiden järjestelmien integraation, jolloin käyttäjällä on kalustonsa näkymä yhdessä järjestelmässä. Tämä riippuu toisen järjestelmän mahdollisesta APIn olemassaolosta. TIP voi neuvoa, onko mahdollista kytkeä TIP Insight toisiin järjestelmiin.

Miten TIP Insight -tuotteet veloitetaan asiakkaalta?

Asiakkaan kanssa sovitaan sopimuskaudesta ja tämän jälkeen veloitus tapahtuu kuukausittain. Ei ole mitään ennakkomaksua, sillä laitteet on sisällytetty kuukausiveloitukseen.

Onko TIP Insight hinnoiteltu kilpailukykyisesti?

Kyllä. Huomioonottaen, että TIP toimii Euroopan sekä miltei maailmanlaajuisesti, se mahdollistaa kilpailukykyisen hinnoittelun, vaikkakin palvelumme sisältävät sellaisia osioita, joita usein löytyy vain kalliimmista ratkaisuista.

Onko mahdollista saada TIP Insight esittely?

Kyllä, voit saada online tai henkilökohtaisen esittelyn TIP Insight -palvelusta, Fleet Connected -järjestelmästä, josta näet toiminnat käytännössä yksiköistä, joihin on asennettu FleetBeat-Cooler, TyrePlus ja DoorPlus.

Verhokapelli

Verhokapelli on yleisin perävaunujen tyyppi. Siinä on liukuvat sivut (verhot) ja se soveltuu lähes kaikkiin kuljetuksiin.

Pakastevaunu

Pakastevaunu on eristetty kaappiperävaunu, joka on varustettu lämpötilan säätölaitteella.

Konttialusta

Konttialusta on perävaunun ruoto, jolla voidaan kuljettaa kontteja.

Säiliöperävaunu

Säiliöperävaunu on tieliikenteen ajoneuvo, joka voi kuljettaa nesteitä tai jauheita.

Dolly

Dolly on optimaalinen silloin kun halutaan rakentaa 25,25 metrisiä kokonaisuuksia suurilla joustavuusmahdollisuuksilla.

Kaappivaunu

Kaappivaunu on yksi yleisimmistä kuljetusalan perävaunuista. Se on turvallinen ratkaisu arvokkaiden tai herkkien lastien kuljetukseen.

Kävelevä lattia

Kävelevä lattia yksiköt käytetään usein; hakkeen, kutterin, turpeen, lasimurskan ja paperin kuljetuksiin, koska kuorman purku on näillä helppoa.

Jalkakontti pakastevaunu

Pakaste Jalkakontti on vaihdettava rahtikontti, jossa on lämpötilan säätölaite,jotka voidaan helposti erottaa kuljetusalustasta.

Jalkakontti verhokapelli

Jalkakontti verhokapelli on vaihdettava rahtikontti, jossa on liukuvat sivut (verhot),jotka voidaan helposti erottaa kuljetusalustasta.

Jalkakontti teräs

Jalkakontti teräs on vaihdettava rahtikontti,jotka voidaan helposti erottaa kuljetusalustasta.

Jalkakontti kapelli

Jalkakontti kapelli on vaihdettava rahtikontti, jossa on liukuvat sivut (verhot), jotka voidaan helposti erottaa kuljetusalustasta.