Anna arvo
  • Netherlands
    • Dutch
    • English
  • United Kingdom
    • English
Takaisin

Kävelevä lattia

Kävelevä lattia yksiköt käytetään usein; hakkeen, kutterin, turpeen, lasimurskan ja paperin kuljetuksiin, koska kuorman purku on näillä helppoa.