Anna arvo
 • Netherlands
  • Dutch
  • English
 • United Kingdom
  • English

Arvot

"Arvomme ovat meille tärkeitä: ne kuvaavat sitä, miten harjoitamme liiketoimintaa kanssasi."

Sitoudumme tuottamaan erinomaisuutta standardina

Tuotamme, mitä lupaamme, ja lisäämme arvoa yli odotusten. Saavutamme erinomaisuutta ennakoimalla ja muokkaamalla tulevaisuuttamme.

Innovaatio ja muutos kannustavat meitä muokkaamaan tulevaisuuttamme

Näemme laajemman kuvan työllistämällä ihmisiä, joilla on visioita, uusia ideoita ja selkeä kuva tulevaisuudesta. Haastamalla normit voimme ennakoida asiakkaidemme muuttuvia tarpeita uusien tuotteiden ja palvelujen kautta.

Suhtaudumme suurella innostuksella yritykseemme ja toimintaamme

Olemme käytännönläheisiä ja sitoutuneita saamaan aikaan asioita. Ajamme edistystä eteenpäin ylpeydellä, energisesti ja sitkeästi, yhdessä ja itsepintaisesti.

Kannamme vastuun päätöksistämme, teoistamme ja tuloksistamme

Keskitymme aina toimittamaan osakkeenomistajille, asiakkaille ja kollegoille sen, minkä olemme luvanneetkin. Otamme täyden vastuun päätöksistämme, teoistamme ja tuloksistamme.

Olemme kunnioittavia ja avoimia sekä toisillemme että liiketoiminnassa

Otamme nöyrästi vastaan eri kulttuurit, yhteisöt ja näkökulmat; rakennamme avoimia ja pitkäkestoisia suhteita sekä ulkoisesti että yrityksen sisäisesti selkeän viestinnän kautta.

Olemme ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullisia ihmisten ja maapallon puolesta

Olemme sitoutuneet minimoimaan toimintamme vaikutuksen ympäristöön ja edistämään sosiaalista vastuuta. Näin olemme hyödyllisiä yhteisöille, joissa elämme ja työskentelemme. Välitämme ihmisistä ja planeetastamme.

Tinkimättömyys tukee liiketoimintaamme

Tinkimättömyys, rehellisyys ja eettinen käyttäytyminen ovat liiketoimintamme ytimessä. Luotettavuus ja kunniallisuus ovat liiketoimintamme perusta.

 • Sitoudumme tuottamaan erinomaisuutta standardina
 • Suhtaudumme suurella innostuksella yritykseemme ja toimintaamme
 • Tinkimättömyys tukee liiketoimintaamme